OOP2 Installering Opdateret 

Installering af JDK (Java Development Kit)

Download af JDK

Du kan downloade JDK 1.2 flere steder på www f.eks. på Vær opmærksom på at JDK 1.3 til Windows 95/98 fylder ca. 25 MB - det kan tage lang tid at downloade, hvis du har en dårlig forbindelse til Internet. Det tog mig ca. 10 minutter sidst jeg hentede det på skolen. På mit modem derhjemme ville det have taget meget længere tid. Det er derfor en stor fordel, hvis du i stedet anvender den præfabrikerede CD med JDK !

Det efterfølgende handler udelukkende om installering af JDK 1.2 (1.3) under Windows 95/98.
JDK under Linux må du selv installere, hvis du finder det nødvendigt - det er ikke sikkert, at vi skal bruge det i undervisningen.

Installering af JDK

Installeringen af JDK er ganske nem. Når du har hentet JDK, så har du fået én pakket fil. Det er en selv-udpakkende fil. Du skal blot eksekvere den f.eks. ved at trykke på den i Windows Stifinder.
Programmet starter Install Shield (det program, der bruges ved installering af mange moderne pc-programmer), stiller nogle enkelte spørgsmål om i hvilket katalog du vil have JDK placeret. Tag standard-installationen, hvis du er i tvivl.
Du skal genstarte din pc, før installeringen er helt klar.

Hvad består JDK af?

JDK består bl.a. af Bemærk, forskellen mellem javac og java - de må ikke forveksles!

Valg af editor

JDK indeholder ingen editor. Du kan bruge din egen favorit-editor f.eks. Husk, at gemme dine filer med extension .java. Default extension i ovenstående editorer er henholdsvis .txt,.doc og .java..
Java-compileren (javac) vil kun have filer med extension.java.

Tilføjelse til PATH

Programmerne javac og java kaldes fra en DOS-prompt.
Før du kan kalde dem skal kataloget, hvor disse programmer ligger tilføjes til din PATH.
Det gør du ved at tilføje en linie til filen c:\autoexec.bat:
  1. Tag c:\autoexec.bat ind i en editor f.eks. notepad.
  2. Tilføj en linie sidst i filen SET PATH=%PATH%;C:\JDK1.2\BIN
  3. Gem filen og forlad notepad.
  4. Genstart pc'en (husk at lukke åbne programmer inden).
  5. Skriv "set" i DOS-prompten og konstater at PATH indeholder JDK1.2\BIN.
Hver gang et program skal startes fra DOS-prompten, så leder Windows i de kataloger der står i PATH'en, indtil det finder filen. Hvis filen ikke findes i et katalog i PATH'en, så kan det ikke umiddelbart startes fra DOS-prompten [men filen kan sagtens findes i filsystemet - det er ikke alle kataloger, der er med i PATH'en].

Programmerne javac og java ligger i kataloget C:\JDK1.2\BIN, hvis du har foretaget en standard-installation. Hvis du har valgt at installere JDK i et andet katalog eller på et andet drev, så skal du naturligvis rette i ovenstående tilføjelsen til autoexec.bat.

Hvad er en CLASSPATH?

Java bruger internt en såkaldt CLASSPATH til at finde klasser i andre kataloger.
CLASSPATH sættes ligesom PATH (se ovenfor).
Brugerdefinerede packages (dem du selv laver) til en bestemt systemkomponent kan med stor fordel anbringes som underkataloger til et bestemt katalog.  Stien til dette katalog inkluderes i CLASSPATH, hvorved de respektive packages kan findes af compileren og anvendes i brugerprogrammet. Hvis du ofte får fejlmeddelser som class not found in import så bør du lave nedenstående ændringer.

Eksempel Windows 9X: Antag at du har lavet 3 packages: pack1, pack2 og pack3 alle anbragt i kataloget mypackages. For at få adgang til  klasserne i de tre packages tilføjes flg. linie sidst i filen autoexec.bat:

    SET CLASSPATH=%CLASSPATH%;C:\homedirectory\mypackages

Herefter vil Java-compileren også lede i mypackages efter packages.

Eksempel Windows 2000: Antag at du har lavet 3 packages: pack1, pack2 og pack3 alle anbragt i kataloget mypackages. For at få adgang til  klasserne i de tre packages vælges:

    Start menu -> Kontrolpanel -> -> System -> Avanceret ->Miljøvariable

Nu popper et skema op som udfyldes med:

    Navn: classpath
    Værdi: C:\homedirectory\mypackages

tilføjes flg. linie sidst i filen autoexec.bat:
Herefter vil Java-compileren også lede i mypackages efter packages.

Hvad er jar ?

Java Archive (jar) er Javas system til at komprimere (vha. zip) og samle .class filer i et arkiv.
Ved at tilføje stien til arkivet til CLASSPATH kan Java-compileren fremfinde .class filerne.
Senere kan arkivet udvides med nye .class filer ligesom der kan fjernes .class filer fra arkivet.
jar har en række options bl.a.:
        c    create new archive
        v    generate verbose output on standard output
        f    specify archive file name
        u    update existing archive
En fuldstændig beskrivelse fås ved fra DOS-prompten at give kommandoen:

     jar

Javas archive system letter systematiceringen betydeligt. Hvis f.eks. en applet skal bruge mage filer er det en kæmpe fordel en og kun en gang at skulle overføre (og huske navnet på!) disse filer som en archive file.

Eksempel: Antag at du har lavet 2 .class filer:  my1.class og my2.class og ønsker at gemme dem i arkivet myclasses.jar. Fra DOS-prompten gives flg. kommando:

    jar -cvf myclasses.jar my1.class my2.class

hvorefter arkivet kan flyttes til et passende katalog.
Senere tilføjes filen mynew.class vha. kommandoen:

  jar -uvf myclasses.jar mynew.class
 

Vedligeholdes af claudius@rhs.dk